2018. február 22. csütörtök - Gerzson
Gázpisztoly


NetHírlap / Fórum / Tudomány / Az örökmozgó, lehetetlen.!?
Privát üzenetek

Kijelentkezés
Regisztráció
Adatmódosítás
Elfelejtett jelszó
Mail a moderátornak
Súgó
Fórumszabályzat

Hirdetés


Kategóriák

Autó-motor
Család
Dühöngő
GSM, távközlés
Hardver
Internet
Játékok
Kultúra
NetHírlap kávéház
Sport
Szex
Szoftver
Tudomány
Vallás
Zene

Keresés

Keresett kifejezés:

Keresés helye:Részletes keresés

Eredeti üzenet:


 Tubes
        
2008-03-13 14:25:43   (224)
 

Ez az eset hasonlít a (pumpa effektusra).Vagyis elöl tolya hátul huzza magával a tér többi elemeit,mely az anyag körüli forgása közben folyamatosan cserélődik.A látható és nemlátható fény,mely kitölti világegyetemünk terét.Ez a foton azaz hő képes turbolens áramlással terjedni ilyen nagy sebességgel a nálánál jóval nagyobb elemi részek köztes terében.(a nagyokat kikerülik a kicsik).ANYAG


Az anyag nem különálló csillagokban és galakszisokban koncentrálódik,hanem a gázokhoz hasonlóan az egész világürt kitölti.


TÉR


Atér nem üres,az anyagot megfelelő hőmérsékletre emelve az anyag elpárolog atomi szerkezeteire bomolva a teret kitölti.


TÖLTÉS


A vízgőz mint hőhordozó és 100%-ig képes kitölteni a teret,megjelenésének határait.

A vízgőz jóval nagyobb teret foglal el,mint a belőle kicsapodó víz mennyisége.A kettő különbözetéből adodó tér állapota,amely a kondenzáció folyamatából hátra maradt.Óriási nyomás különbségként marad hátra,melyet vákuumbuboréknak nevezünk.Ez a vákuumbuborék a térben oldódott elemi részecskék nyomásától ,mely 5x10a 6/on Hgm nyomással centripetálisan össze csapódva maguk az elemi részecskék fognak fel izzani.Szikra, ív villám-ként jelentkezik. Tehát az eggypontra hatásból születik meg a maghasadás.Disszipálódással járó folyamatok: felmelegszik az anyag, ezért kiterjed, de kiterjedésének nagyságától függ a berobbanás nagysága, vagyis milyen magas hőmérséklet keletkezik. Ebben a folyamatban a térfoglalás pillanatszerű megjelenése áll fenn (nevezzük ezt TÉR TÖLTÉS-nek.Ijenek a :kondenzáció, difuziós anyag mozgás, az ötvözés és a kémiai átalakulások.


EGYESÍTETT TÉRELMÉLET


A GRAVITÁCIÓ ÉS A MÁGNESESSÉG EGYESÍTÉSE

Van tér és van anyag.

1)Vákuum üres tér: anyagtalan üres

2)Kvantum tér:az a sztatikus tér, tele elemirészecskékkel (instabil hullám rezgés)


1)Van teret kitöltő szilárd állapot: mikrokristály szerkezet.

2)Van a teret kitöltő fojékony állapot:folyadékok.

3)Teret kitöltő légnemű állapot: molekúlák,levegő.

4)És a mostanában elfogadott negyedik halmazállapot:plazma.

Befelé áramló a gömb belsejébe,az északi póluson befelé és jobbra forgó egészen a szimetria tengelyig.Ezidáig állandoan bövülő térfogattal találkozunk. Tehát ha bővülő,akkor abban nyomás nem keletkezik.Abban a pillanatban mikor átlépi a szimetria tengelyt, szükülő térfogattal találkozunk.Tehát ha szükülő, akkor ott nyomás keletkezik és balra forog benne a tér.

Szimetria tengely keletkezése a kétirányú kiegyenlítődés-ből jön létre, ugyanis a kiegyenlítődés a kőr középpontján ütközik legutolyára és a legnagyobbat.Ekkor kiválasztja az anyag leghosszabb átmérőjét, mert a mágnesesség az anyagban szeret terjedni s csak utána lép ki a térben.Ha a délin kilép, akkor a térben nyomás keletkezik ,viszont az anyagon belül az északi részén ritkulás azaz szivás.Megszivja a külső teret.

Ezért a déli polus nagynyomású tér megkerüli az anyagot s az északin már lehült állapotban viszakerül az alacsony nyomású tér, amely az anyag belsejében köt ki .Vagyis kialakult a kőralaku mágeses vektor.

Igen ám de mi a folyamatos áramlás létre hozója.Mert így még áll a rendszer, nincs még áramló tér.
FORGATÓ NYOMATÉK


Föld magmájának hője,és a világűr azaz a tér hidege amely beinitja az áramlást a térben s anyagban egyaránt.A térben az áramlás vonalai kifelére egyre ritkuló, míg az anyagba mint a földünkben befelé egyre sürüsödő a kvantum tér.Tehát ha befelé tart az áramlás sürüsödik, ha kifelé tart az áramlás egyre ritkul.Ugy kell elképzelni a Földgolyó van középen és a tér meg kőrbeöleli, ezért nem csak északról déli irányú az áramlás hanem a körbeölelő tér centripetálisan a Földgolyó középpontjára hat.Aközéppontra esik a legnagyobb nyomás és a legnagyobb hő is . Ott biztos van maghasadásés radióaktiv sugárzás .Onan amaghasadásos tömegtől kifelé egyre hülőben,a többi magma már csak azért izzik , mert leárnyékolya a hőt

azaz nem engedi, hogy a fénysebességgel terjedjen azaz a fénysebessége lelassulEZÉRT ÁTALAKUL ANYAGGÁ. A Föld anyaga lesz több.A magma külső része már nem radióaktiv csak izzik hőtvesz át a belső magból.Kifelé haladásával a hő terjed s egyre hidegebb lesz a Föld anyaga.A Földgolyó magmájának hőtermelő folyamata állandósítja a kőrforgást.MI TÖRTÉNIK A FÖLDGÖMBÖN KIVÜLI TÉRBEN


A mi világegyetemünkre ránehezedő nyomás 5x10a6on Hgm ezt az elrendezödést értjük mi SZTATIKUS TÉRNEK. Ebben a sztatikus térben helyezkednek el a világegyetem összes csillagai,bolygójai. Már amennyire sztatikus ,vagy csak a nyomására értjük ,hogy állandó .Az is csak a világegyetemhez képest és csak hejileg ahol én érzékelem a sztatikus állapotot Ezt a rendet felborítja egy szupernova robbanás ,vagy egy égitest gravitácioja is,Földön belüli robbantások, erőmüvek turbinái vilanymotorok ,generátorok és még egy állandó mágnes is. Ez a sztatikus tér igen formálandó állapotokat hozhat létre.

Amágnesességet és a gravitációt is az áramlatoknak a tér áramlásának erejéből fakad.MÁGNESESSÉG,VAGY ÁRAMLAT


Először is az érthetőség kevéért vegyünk alapul egy térben száguldó követ.A haladásra merőlegesen tehát az elején nyomás keletkezik a hátulyán pedig szivás. Ezt a folyamatot kell elképzelni mikor találkozik a mikró világ részecskéi is . Ha elér nálánál jóval nagyobb anyagot, mikor a felületén eltünik szívást hagy maga mögött, ha ez a folyamat állandósul,létrejött a GRAVITÁCIÓ , de a mágnesesség vonzó oldalának ,így mondom szívó hatása.Aztán az ellenkező oldalán mikor kilép az anyagból taszító azaz nyomást érzünk ha két azonos pólust fordítunk szemben. Vagy ha mágnest közelítünk vashoz a polaritás a vasban megfordul.

Hogy mitörténik ilyenkor,az állandó mágnesnek van egy belépő oldala aztán áthatolva a mágnesen van egy kilépő oldala.Ha belép szivást hagy hátra,ha kilép nyomást gyakorol a térre.

EZ IGEN ERŐS TÖRVÉNY AMI AZ ELSŐ ANYAGBÓL KILÉP AZ A MÁSODIKBAN MÁR CSAK BELÉPŐ LEHET . Tehát a nyomás megfordult, szívás lett a második anyagban való beléptetésével.

Agömb belseje felé tartó kvantumtér elektromos ,poláris.Mert záródik a tér azaz sürűsödik. Viszont a kifelé tartó elektromosság ritkulni fog aszimmetrikus lesz s akár a végtelenig ritkulhat.Ez annyit jelent a villamosságban,ha a rendszerre fogyasztót kötünk az elektromosságból mágnesesség lesz ,vagy mint égő csatlakoztatásával hő és fény szabadul fel.A kifelé haladó mindig magassabb hőmérsékletű mint a befelé haladó.FÉNY ÉS A MÁGNESESSÉG


Fény a térben szeret terjedni,azanyagban szétszoródik.Mágnesesség az anyagban szeret terjedni,a térben szétszoródik.Ami sujban egyforma az a hideg hatására kisebb lesz,meleg hatására nagyobb lesz (ELEKTRON , PROTON).a hidegebb elemirészek a térben s anyagban befelé haladnak (sürüsödnek,melegednek). Amelegebb elemirészek anyagban s térben kifelé haladnak(ritkulnak,hülnek).

Befelé gravitáció, kifelé taszító erő jön létre.A TÉRTÖLTÉS PILLANAT SZERŰ MEGJELENÉSE VÁKUUMBUBORÉKOT HAGY MAGA UTÁN. EZ AZ ÜRESSÉG KIFOGYHATATLAN ENERGIA FORRÁSKÉNT RENDELKEZÉSRE ÁLL MINDENHOL. Valójában két eltérő tipusu buborékkal találkozunk az egyik összeomlik s eközben nagy ütést mér a falra. A másik pedig leszakad a katódról és felemelkedik. A magnotosztrikciós rezodancia esetünkben hasznos szerepet tölt be , mert mechanikus rezodancia segítségével érhetünk el nagy indikció ingadozásokat, főleg ferromágneses anyagok érintőirányú összehúzódásánál,tágulásánál. Ez a jelenség fontos lehet, mivel hogy a halható akkusztikus jel a térenergia megjelenése szokott lenni.A hő molekulák mozgási enerhiája, mely az anyag mikrórészecskéinek mozgásállapotából ered.A foton az elektromágneses kölcsönhatás közvetítője a látható és nem látható tartómánnyal együtt.

 Név: 
       Jelszó: